top of page
subortus

האמנית בל שפר ביקשה להנפיש את איוריה עבור יצירותיה, אשר הוצגו לאחר מכן במוזיאונים בישראל ובעולם. יצרנו עבורה עשרות אנימציות המשתלבות יחדיו על המסך. בעבודה Subortus, שבה האמנית אל יום השוק בגרמניה שבו מכר אביה את הסוס שלו, מנקודת מבטה כילדה.

Retrospectacle
נעשה שימוש שונה בתנועת עומק בה מתאפשר לצופה להיכנס אל תוך דו שיח קולח שמתפתח על המסך ולנוע מקרוב בין הדמויות המונפשות.
Rell 20

Rell 20

Advertisements

Advertisements

Meet the client

Meet the client

Datorama

Datorama

Haaretz themarker

Haaretz themarker

Wedding

Wedding

Castro

Castro

Meet Hamas

Meet Hamas

M2K

M2K

Bele Shafir

Bele Shafir

Tresor-Rare

Tresor-Rare

Bretter  Business Card

Bretter Business Card

bottom of page