top of page
הארץ דה מרקר

במהלך שנת 2017-18 עבדנו צמוד עם עיתון הארץ / דה מרקר / מוסף

ועוד כמה תתי קטגוריות.

כאשר יצרנו טיזרים לכתבות העיתונים,

במהלך העבודה הנפשנו את השפה הגרפית למותגים ופיתחנו אותה לכיוונים שונים

העבודות פורסמו בדף הפייסבוק והאתר של החברה והכניסו הרבה לידיים לעיתון

ומיתוגו כצעיר ורענן.

Rell 20

Rell 20

Advertisements

Advertisements

Meet the client

Meet the client

Datorama

Datorama

Haaretz themarker

Haaretz themarker

Wedding

Wedding

Castro

Castro

Meet Hamas

Meet Hamas

M2K

M2K

Bele Shafir

Bele Shafir

Tresor-Rare

Tresor-Rare

Bretter  Business Card

Bretter Business Card

bottom of page