top of page
דטוראמה

סרטון תדמית עבור אתר הבית של החברה, אשר יצרה פלטפורמה שמנתחת עבור מפרסמים קמפיינים שמתנהלים במספר ערוצים במקביל

עבור סרטון זה, שנועד להציג את הפלטפורמה החדשנית של החברה, יצרנו אנימציה תלת-מימדית שבה מודגש החיבור שבין הפעילות הדיגיטלית של החברה והעולם העסקי

Rell 20

Rell 20

Advertisements

Advertisements

Meet the client

Meet the client

Datorama

Datorama

Haaretz themarker

Haaretz themarker

Wedding

Wedding

Castro

Castro

Meet Hamas

Meet Hamas

M2K

M2K

Bele Shafir

Bele Shafir

Tresor-Rare

Tresor-Rare

Bretter  Business Card

Bretter Business Card

bottom of page